Άρθρα

Δωρεά Μαρούδα Χαρ.Αικατερίνης

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (κατά πρτίμηση στον κλάδο της Καρδιολογίας)

Προϋποθέσεις

 • Καταγωγή κατα σειρά προτίμησης: Ιθάκη, Κεφαλλονιά, νησιά Ιονίου
  (Εαν επί τρία (3) συνεχή έτη δεν υπάρξουν υποψήφιοι από τις παραπάνω περιοχές, θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι από όλη την Ελλάδα) 
 • Πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στους Δήμους ή τις Κοινότητες των Ιονίων Νήσων
 • Πτυχίο με βαθμό “Άριστα” ή “Λίαν Καλώς”
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή ή αναβολή μέχρι τέλους των σπουδών τους.

Διάρκεια

Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμα έτη

Πληροφορίες

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γενική Διεύθυνση Περιουσίας και Οικονομικών
Διεύθυνση Κληροδοτημάτων
Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων
Χρ. Λαδά 6, Αθήνα
Τηλ: 210 3689131-4

Δωρεά Β. & Ε. Λαδά

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε:

 • Πτυχιούχους του τμήματος Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Πτυχιούχους του τμήματος νεοελληνικής Φιλολογίας ή άλλων τμημάτων της Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Προϋποθέσεις

 • Οικονομικά ασθενέστεροι φοιτητές, κατά προτίμηση
 • Πτυχίο με βαθμό “Άριστα” ή “Λίαν Καλώς”
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή ή αναβολή μέχρι τέλους των σπουδών τους.

Διάρκεια

Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμα έτη

Πληροφορίες

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γενική Διεύθυνση Περιουσίας και Οικονομικών
Διεύθυνση Κληροδοτημάτων
Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων
Χρ. Λαδά 6, Αθήνα
Τηλ: 210 3689131-4

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στο Ασφαλιστικό, Εμπορικό ή Ναυτικό Δίκαιο – Δωρεά Οικογενείας Αργυριάδη

Δωρεά Οικογένειας A. Αργυριάδη (σε μνήμη Πρύτανη Άλκη Αργυριάδη)

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Γερμανία ή Γαλλία) στο Ασφαλιστικό, Εμπορικό ή Ναυτικό Δίκαιο

 • Αριστούχοι, πτυχιούχοι των Νομικών Σχολών των ΑΕΙ της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Θράκης
 • Οικονομική αδυναμία
 • Πιστοποιητικό σπουδών άριστης επίδοσης
 • Ηλικία έως 36 ετών

Διάρκεια: Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη έτη.

Κληροδότημα Ψημένου Ελένης

Τομείς Σπουδών

Σημπλήρωση των “ανωτέρων” σπουδών σε απόρους νέους και νέες

Προϋποθέσεις

 • Καταγωγή από τον Πειραιά, την Αμαλιάδα ή τον Πύργο Ηλίας
 • Άποροι νέοι και νέες

Διάρκεια

Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης

Υποτροφία εις μνήμην Σαχίνη Απόστολου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, στην Νεοελληνική Φιλολογία

Προϋποθέσεις

Διάρκεια

Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης

Κληροδότημα Πάλλα Αριστείδη

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές σε Μαθηματικούς

Προϋποθέσεις

Διάρκεια

Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης

Κληροδότημα Νοταρά Βασ. (χήρας Γερασ.)

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη ή την Αμερική στα Αρχαία ελληνικά, τα Μαθηματικά, την Πυρηνική Φυσική ή τη Χημεία (εκ περιτροπής)

Προϋποθέσεις

 • Πτυχίο της οικείας σχολής ελληνικού πανεπιστημίου
 • Βαθμός, τουλάχιστον, “Λίαν Καλώς”
 • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων

Διάρκεια

Τρία (3) έτη

Δωρεά Νικολαΐδη Πάικου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχίακες σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχο Φιλοσοφικών Σχολών (κλάδοι Παπυρολογίας, Γλωσσολογίας και Επιγραφικής) των Πανεπιστημίων της χώρας

Προϋποθέσεις

 • Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής ελληνικού Πανεπιστημίου
 • Καταγωγή από το Ν.Αρκαδίας
 • Βαθμός πτυχίου: “Άριστα”

Διάρκεια

Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης

Κληροδότημα Μερτσάρη Ευθυμίας

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχίακη ή Μεταδιδακτορική ειδίκευση στο εξωτερικό στις Φυσικές ή Φυσιογνωστικές Επιστήμες

Προϋποθέσεις

 • Πτυχίο ή Διδακτορικό δίπλωμα Φυσικών ή Φυσιογνωστικών Επιστημών
 • Βαθμός πτυχίου: “Άριστα”

Διάρκεια

Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης

Κληροδότημα Λοβέρδου Αλεξάνδρου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχίακες σπουδές στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό, στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία ή τη Λατινική Γλώσσα και Φιλολογία

Προϋποθέσεις

 • Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας ελληνικού Πανεπιστημίου
 • Βαθμός πτυχίου, τουλάχιστον, “Λίαν Καλώς”

Διάρκεια

Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης