Άρθρα

Κληροδότημα Κατσανίκα Αθαν. & Αναστ.

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα στο εσωτερικό, στην Πολυτεχνική σχολή (κατά προτίμηση στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών – Εργαστήριο Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού) του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • απόφοιτοι της Πολυτεχνικής σχολής (κατά προτίμηση του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου)
 • καταγωγή από τη Βλάστη Κοζάνης ή από την Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: [email protected]
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Κλεινιά Κωνσταντίνου

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σε φοιτητές των Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • φοιτητές του τμήματος Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου
 • επιλογή με διαγωνισμό και σε περίπτωση ισοβαθμίας ο καταγόμενος από τη Σιάτιστα ή από την Κοζάνη

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: [email protected]
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Κατσανίκα Αθαν. & Αναστ.

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σε φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής (κατά προτίμηση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών) του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • Καταγωγή από τη Βλαστή Κοζάνης ή από Θεσσαλονίκη και σε περίπτωση ισοβαθμίας θα επιλεγεί ο υποψήφιος που έχει τη μεγαλύτερη οικονομική αδυναμία

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: [email protected]
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Βράκα Χρήστου

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σε όλες τις Σχολές του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • φοιτητές όλων των σχολών του Πανεπιστημίου
 • επιλογή με διαγωνισμό
 • καταγωγή από Πέρμα, Κωσταράζι, Βογάτσικο, και κατά προτίμηση, απόφοιτοι του Λυκείου Τσοτυλίου Κοζάνης και συγγενείς του διαθέτη

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: [email protected]
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Υποτροφία Αποστολίδη Π. Αλεξάνδρου

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Πολυτεχνείου

Προϋποθέσεις

 • Καταγωγή από το Ν.Μαγνησίας ή αν υπάρχουν φοιτητές από το νομό, τότε κατά σειρά προτίμησης, από τους Ν.Κοζάνης, Γρεβενών, και Λέσβου και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν από την υπόλοιπη Ελλάδα
 • Είναι φοιτητές Γ’ ή/και Δ’ έτους
 • Δεν οφείλουν κανένα μάθημα προηγούμενων ετών

Διάρκεια

Πληροφορίες

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
Διεύθυνση Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
Fax: 210 7721944
http://www.ntua.gr
email: [email protected] | [email protected]
Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη