Άρθρα

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό – Κληρονομιά Μιχελουδάκη Έλλης

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

  • Επιλογή με διαγωνισμό
  • Άποροι και γενικά οικονομικά ασθενείς φοιτητές
  • Καταγωγή από τον Νομό Ρεθύμνης
  • Μόνιμη κατοικία στην Αθήνα
  • Ηλικία έως 36 ετών
  • Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούμενο έτος σπουδών
  • Οι πρωτοετείς φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου

Διάρκεια: Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων