Άρθρα

MSc Computer Networks (University of Derby)

3 υποτροφίες 30% στα δίδακτρα του Κολλεγίου για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών MSc Computer Networks (University of Derby).
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Σχολών Πληροφορικής και συγγενών γνωστικών αντικειμένων.

Το πρόγραμμα ΜSc Computer Networks παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια για να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να κατανοήσουν εις βάθος τις σύγχρονες θεωρίες στα δίκτυα. Παράλληλα, οι φοιτητές αποκτούν πρακτική εμπειρία στη δικτύωση και στις τεχνολογικές εφαρμογές με τη βοήθεια του προσομοιωτή δικτύου (network development suite) στα υπερσύγχρονα εργαστήρια του κολεγίου.

Οι γνώσεις και δεξιότητες στα δίκτυα υπολογιστών, στο internet και στις κινητές τηλεπικοινωνίες είναι περιζήτητες στην αγορά. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρει άρτιο θεωρητικό και ερευνητικό υπόβαθρο μεταπτυχιακού επιπέδου σε συνδυασμό με ενδελεχή πρακτική εμπειρία στο σχεδιασμό, στη διαχείριση και στην ανάπτυξη δικτύων, προδίδοντας πολλαπλές ευκαιρίες απασχόλησης στους πτυχιούχους.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα MSc Computer Networks οι απόφοιτοι έχουν πολλαπλές προοπτικές απασχόλησης σε εταιρίες συμβούλων, στην παροχή in-house υποστήριξης και διαχείρισης δικτύων, ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Οι αιτήσεις υποτροφίας και τα σχετικά δικαιολογητικά κατατίθενται στα γραφεία του Mediterranean College, Πελλήνης 8 & Πατησίων, Αθήνα.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 210-8899600, καθημερινά 09:00 – 21:00 και Σάββατο 09:00 – 14:00.

Ημερομηνία Λήξης Αιτήσεων: 30 Ιουνίου 2010

Η υποτροφία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο

Σχετική ιστοσελίδα: www.medcollege.edu.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
Email επικοινωνίας: info@medcollege.edu.gr

Ίδρυμα καθ/τή Χρυσοκέρη

Προϋποθέσεις

Υποτροφίες σε φοιτητές και πτυχιούχους των Ανωτάτων Οικον. Σχολών, ημεδαπών & αλλοδαπών.

Πληροφορίες

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18
105 52, ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-5248948

Ίδρυμα Χαλκιοπούλου Γεωργίου

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών σπουδών, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μαρκετινγκ & Επικοινωνίας, Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Προϋποθέσεις

 • Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν όσοι δικαιούνται εγγραφής στο 3, τουλάχιστον,  εξάμηνο των σπουδών τους, διακρίνονται για την επίδοσή τους στα μαθήματα του προηγούμενου έτους, βαθμός (7,50) και πάνω,  με την προϋπόθεση ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς  στα μαθήματα των προηγούμενων ετών και των οποίων οι οικονομικοί πόροι είναι περιορισμένοι.
 • Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και αριστούχοι με βαθμό (8,50) και πάνω, ανεξαρτήτως οικονομικών πόρων, προκειμένου να πάρουν τιμητική (μη χρηματική) υποτροφία.

Διάρκεια

Πληροφορίες

Ίδρυμα Χαλκιοπούλου Γεωργίου
Πληροφορίες: κα Αργυροπούλου
τηλ: 210 8203216 ή 218
fax: 210 8214081 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πατησίων 76,
104 34, Αθήνα
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Τηλ: 210 8203369
Fax: 210 8226204
http://www.aueb.gr/
email: arkats@aueb.gr

Ίδρυμα καθηγητού Πανεπιστημίου Σεπεντζή Γ. Χαραλάμπους

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Προϋποθέσεις

 • Πιστοποιητικό βαθμολογικής επίδοσης
 • Βαθμός πτυχίου, τουλάχιστον, (8,50) για μεταπτυχιακές σπουδές
 • Οι υπότροφοι δεν πρέπει να λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή
 • Οικογενειακή κατάσταση, κοινωνική δραστηριότητα, γενική μόρφωση, ερασιτεχνική απασχόληση των υποψηφίων

Διάρκεια

Πληροφορίες

Ίδρυμα καθηγητού Πανεπιστημίου Σεπεντζή Γ. Χαραλάμπους
Διεύθυνση Ιδρύματος: Αγ.Σοφίας 8, 154 51 Ν.Ψυχικό, τηλ: 210 6771547

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πατησίων 76,
104 34, Αθήνα
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Τηλ: 210 8203369
Fax: 210 8226204
http://www.aueb.gr/
email: arkats@aueb.gr

Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για διδάκτορες ή πτυχιούχους – Δωρεά Ματθίλδης Κυρ.Βαρβαρέσου “Βαρβαρέσειοι Υποτροφίαι”

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό για διδάκτορες ή πτυχιούχους (για περαιτέρω οικονομικές σπουδές)

 • Επιλογή με διαγωνισμό
 • Πτυχίο με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
 • Ηλικία έως 36 ετών

Διάρκεια: Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη έτη.

Κληρονομιά Κριεζή Κωνσταντίνου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στους καλύτερους διδάκτορες ή και πτυχιούχους, κατά προτίμηση:

 • της Ιατρικής σχολής, του Οδοντιατρικού τμήματος και της σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών όλων των ελληνικών Πανεπιστημίων
 • όλων των λοιπών σχολών και τμημάτων των ΑΕΙ της χώρας

Προϋποθέσεις

 • Επιλογή με διαγωνισμό
 • Προτιμώνται οι καταγόμενοι από τα νησιά Ύδρα και Σπέτσες.
  Σε περίπτωση ισοψηφίας, προτιμώνται εκείνοι που φέρουν “εξ αίματος” το επώνυμο “Κριεζής” από την Ύδρα 
 • Πτυχίο με βαθμό, τουλάχιστον, “Λίαν Καλώς”
 • Ηλικία έως 27 ετών
 • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή ή αναβολή μέχρι τέλους των σπουδών τους
 • Γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας

Διάρκεια

Τρία (3) έτη.

Πληροφορίες

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γενική Διεύθυνση Περιουσίας και Οικονομικών
Διεύθυνση Κληροδοτημάτων
Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων
Χρ. Λαδά 6, Αθήνα
Τηλ: 210 3689131-4

Κληρονομιά Μπαμπάκου Ισμήνης

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Νομικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών (ειδίκευση στο Αρχαίο Ελληνικό Δίκαιο).

Προϋποθέσεις

 • Επιλογή με διαγωνισμό
 • Πτυχίο με βαθμό, τουλάχιστον, “Λίαν Καλώς”
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή ή αναβολή μέχρι τέλους των σπουδών τους.

Διάρκεια

Τρία (3) έτη.

Πληροφορίες

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γενική Διεύθυνση Περιουσίας και Οικονομικών
Διεύθυνση Κληροδοτημάτων
Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων
Χρ. Λαδά 6, Αθήνα
Τηλ: 210 3689131-4