Άρθρα

Κληροδότημα Αναστασιάδη Αναστασίου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής

Προϋποθέσεις

  • απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
  • καταγωή από Ανατολική, Δυτική ή Βόρεια Θράκη με προτίμηση από τις Σαράντα Εκκλησίες Ανατολικής Θράκης

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Αναστασιάδη Αναστασίου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

  • απόφοιτοι του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου
  • καταγωγή από Ανατολική, Δυτική ή Βόρεια Θράκη με προτίμηση από τις Σαράντα Εκκλησιές Ανατολικής Θράκης

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Απέργη Ευάγγελου

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητή, ανεξαρτήτος φύλου, της σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου

Προϋποθέσεις

Η χορήγηση των υποτροφιών γίνεαι κατα σειρά επιτυχίας ως εξής:

  • 3 θέσεις για την καλύτερη επίδοση στις εισαγωγικές εξετάσεις
  • 3 θέσεις για την καλύτερη επίδοση στο 1-2 εξάμηνο
  • 2 θέσεις για την καλύτερη επίδοση στο 3-4 εξάμηνο
  • 2 θέσεις για την καλύτερη επίδοση στο 5-6 εξάμηνο
  • 2 θέσεις για την καλύτερη επίδοση στο 7-8 εξάμηνο

Διάρκεια

Πληροφορίες

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
Διεύθυνση Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
Fax: 210 7721944
http://www.ntua.gr
email: lena@epu.ntua.gr | balabani@central.ntua.gr
Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη

Κληροδότημα Αργυροπούλου Πραξιτέλους

Τομείς σπουδών

Εκπόνηση διατριβής σε πρωτότυπο θέμα και απόκτηση διδακτορικού τίτλου στους τομείς Υδραυλικής, Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων σε Ανώτατη Πολυτεχνική Σχολή του εξωτερικού (Η.Π.Α., Αγγλία, Γερμανία ή Γαλλία ) διπλωματούχων Πολυτεχνείου και άλλων ομοίων ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού

Προϋποθέσεις:

– Με επιλογή

– Πτυχίο Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων Τοπογράφων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και άλλων ομοίων ΑΕΙ της Ελλάδας ή της αλλοδαπής

– Ηλικία έως 30 ετών

– Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων

Διάρκεια:

Ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόμα έτος.


Πληροφορίες

ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση Περιουσίας-Υποτροφίες
Σόλωνος 84- 5ος όροφος
Τηλ: +30 210 3664736 fax: +30 210 3664723
http://www.academyofathens.gr
e-mail: elarmeni@academyofathens.gr
Πληρ: κα Ελένη-Μαρία Αρμένη.