Άρθρα

Κληροδότημα Μυσίρογλου Αναστασίου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της Ιατρικής, της Φιλοσοφικής και της Πολυτεχνικής Σχολής

Προϋποθέσεις

 • επιλογή με διαγωνισμό
 • απόφοιτοι των παραπάνω σχολών

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Κατσέα Κωνσταντίνου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της Πολυτεχνικής Σχολής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και της Σχολής Θετικών Επιστημών

Προϋποθέσεις

 • απόφοιτοι των παραπάνω σχολών
 • άριστοι στο πτυχίο
 • οικονομική αδυναμία
 • καταγωγή από Μακεδονία

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Κατσανίκα Αθαν. & Αναστ.

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα στο εσωτερικό, στην Πολυτεχνική σχολή (κατά προτίμηση στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών – Εργαστήριο Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού) του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • απόφοιτοι της Πολυτεχνικής σχολής (κατά προτίμηση του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου)
 • καταγωγή από τη Βλάστη Κοζάνης ή από την Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Παπαμιχαηλίδη Θωμά

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, στη σχολή Θετικών Επιστημών και στην Πολυτεχνική σχολή του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • φοιτητές της σχολής Θετικών Επιστημών και της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου
 • επιλογή με διαγωνισμό
 • αριστούχοι φοιτητές

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Ίδρυμα Ευγενίδου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ή στο εξωτερικό σε αποφοίτους του Πολυτεχνείου, ανεξαρτήτως φύλου, που περάτωσαν ή θα περατώσουν τις σπουδές τους στο εκάστοτε τρέχον ακαδημαϊκό έτος μέχρι και τον Ιούλιο

Προϋποθέσεις

Οι απόφοιτοι πρέπει να:

 • Έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στο Ε.Μ.Π. ή σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
 • έχουν βαθμό διπλώματος που βρίσκεται στο άνω 15% της κλίμακας βαθμολογίας της Σχολής ή του Τμήματος από το οποίο αποφοιτούν, όπως αυτή διαμορφώθηκε στο προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.
 • δεν έχουν επαρκή οικονομικά μέσα
 • δεν επιχορηγούνται επαρκώς από άλλη πηγή για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές
 • αποδέχονται με δήλωση του Ν.1599 ότι θα ασχοληθούν στην Ελλάδα μετά το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών τους.

Πληροφορίες

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
Διεύθυνση Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
Fax: 210 7721944
http://www.ntua.gr
email: lena@epu.ntua.gr | balabani@central.ntua.gr
Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη

  Κληροδότημα Καψαλάκου Έμιλυ

  Τομείς Σπουδών

  Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε απόφοιτους, ανεξαρτήτου φύλου, από κάθε Σχολή του Πολυτεχνείου

  Προϋποθέσεις

  Ο απόφοιτος πρέπει να:

  • έχει τελειώσει τις σπουδές του στο Πολυτεχνείο κατά το προηγούμενο ή το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (δεκτοί και οι απόφοιτοι του Ιουλίου)
  • έχει γίνει δεκτός από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα που ενδιαφέρουν τη Σχολή προέλευσής του
  • είναι αριστούχος ή άξιος απόφοιτος του Ιδρύματος
  • δε διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα για τις σπουδές στο εξωτερικό
  • δεν επιχορηγείται από άλλη πηγή για τις σπουδές του στο εξωτερικό
  • αποδέχεται με υπεύθυνη δήλωση ότι θα απασχοληθεί στην Ελλάδα μετά το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών του στο αντικείμενο που μετεκπαιδεύτηκε

  Διάρκεια

  Ένα (1) έτος

  Πληροφορίες

  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
  Διεύθυνση Μέριμνας
  Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
  Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
  Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
  Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
  Fax: 210 7721944
  http://www.ntua.gr
  email: lena@epu.ntua.gr | balabani@central.ntua.gr
  Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη

  Κληροδότημα Κριτικού Ι.Νικολάου

  Τομείς Σπουδών

  Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητή, ανεξαρτήτος φύλου, κάθε σχολής του Πολυτεχνείου

  Προϋποθέσεις

  Μεγαλύτερη βαθμολογία σε δύο εξεταστικές περιόδους στο σύνολο των “Μαθηματικών” που διδάσκονται κατά το πρώτο έτος σπουδών.

   Διάρκεια

   Πληροφορίες

   Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
   Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
   Διεύθυνση Μέριμνας
   Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
   Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
   Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
   Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
   Fax: 210 7721944
   http://www.ntua.gr
   email: lena@epu.ntua.gr | balabani@central.ntua.gr
   Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη

   Κληρονομιά Τριπούλη Δημητρίου

   Τομείς Σπουδών

   Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε άρρενες φοιτητές όλων των Ιατρικών σχολών, καθώς και όλων των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας.

   Προϋποθέσεις

   • Άποροι φοιτητές
   • Καταγωγή από το χωριό Πραγματευτή Κυνουρίας
   • Ηλικία έως 36 ετών
   • Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητε΄ς με βαθμό, τουλάχιστον, “Λίαν Καλώς” στο προηγούμενο έτος σπουδών
   • Οι πρωτοετείς φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, “Λίαν Καλώς” στο απολυτήριο λυκείου

   Διάρκεια

   Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτροφιών

   Πληροφορίες

   Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
   Γενική Διεύθυνση Περιουσίας και Οικονομικών
   Διεύθυνση Κληροδοτημάτων
   Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων
   Χρ. Λαδά 6, Αθήνα
   Τηλ: 210 3689131-4