Άρθρα

ΙΕΚ ΔΟΜΗ: Υποτροφίες 750 € σε σπουδαστές και αποφοίτους

To ΙΕΚ ΔΟΜΗ (Αναγνωρισμένο από τον ΟΕΕΚ), στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μέριμνας προς τους σπουδαστές και τους αποφοίτους, υιοθέτησε το νέο κανονισμό υποτροφιών για τους καταρτιζόμενους, (αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ.). Read more

Ίδρυμα καθ/τή Χρυσοκέρη

Προϋποθέσεις

Υποτροφίες σε φοιτητές και πτυχιούχους των Ανωτάτων Οικον. Σχολών, ημεδαπών & αλλοδαπών.

Πληροφορίες

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 18
105 52, ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-5248948

Βίμπλειο Ίδρυμα

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • καταγωγή από την Β.Ήπειρο, διαφορετικά από την υπόλοιπη Ήπειρο.

Πληροφορίες

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρησης
Τμήμα Κληροδοτημάτων – Περιουσίας
τηλ: 26510 97137
πληροφορίες: κ. Στ. Βλάχος

Κληροδότημα Τσανάκα Ιωάννη

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • άποροι φοιτητές
 • η επίδοση και το ήθος των φοιτητών
 • καταγωγή και μόνιμη κατοικία (κατά προτίμηση) στο Μέτσοβο, στο Ν.Ιωαννίνων, στους υπόλοιπου νομούς της Ηπείρου

Πληροφορίες

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρησης
Τμήμα Κληροδοτημάτων – Περιουσίας
τηλ: 26510 97137
πληροφορίες: κ. Στ. Βλάχος

Κληροδότημα Γκωλέτση Κωνσταντίνου

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • οικονομική αδυναμία
 • καταγωή, κατά προτίμηση, από την Ήπειρο

Πληροφορίες

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρησης
Τμήμα Κληροδοτημάτων – Περιουσίας
τηλ: 26510 97137
πληροφορίες: κ. Στ. Βλάχος

Κληροδότημα Μαυριά Ανθούλας

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • οικονομική αδυναμία
 • καταγωγή από τις επαρχίες Πωγωνίου και Κουρέντων, διαφορετικά, σε άλλους Ηπειρώτες φοιτητές

Πληροφορίες

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρησης
Τμήμα Κληροδοτημάτων – Περιουσίας
τηλ: 26510 97137
πληροφορίες: κ. Στ. Βλάχος

Κληροδότημα Καραπάνου Ευαγγελίας

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • άποροι φοιτητές

Πληροφορίες

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρησης
Τμήμα Κληροδοτημάτων – Περιουσίας
τηλ: 26510 97137
πληροφορίες: κ. Στ. Βλάχος

Κληροδότημα Βιμπλή Βιολέττας

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • άποροι φοιτητές
 • καταγωγή από την πόλη των Ιωαννίνων και την περιφέρεια Κορυτσάς Β.Ηπείρου ή από την Β.Ήπειρο ή από την Ήπειρο γενικά, εάν δεν υπάρχουν φοιτητές.

Πληροφορίες

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρησης
Τμήμα Κληροδοτημάτων – Περιουσίας
τηλ: 26510 97137
πληροφορίες: κ. Στ. Βλάχος

Κληροδότημα Χατζηπαμπούκα Αναστ.

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, στο τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • εισαγωγή στο τμήμα Αρχιτεκτόνων με το μεγαλύτερο βαθμό
 • καταγωγή από τις Σέρρες ή από το Ν.Σερρών ή τέλος από τη Μακεδονία

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Τσώπρου Κωνσταντίνου

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σε όλες τις Σχολές του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • φοιτητές όλων των σχολών του πανεπιστημίου 
 • οικονομική αδυναμία
 • καταγωγή από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με προτίμηση από την Βόρεια Θράκη και ειδικά από την περιοχή Μελένικου Βουλγαρίας

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα