Άρθρα

Κληροδότημα Τσιακμακόπουλου Δημ.

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σε όλες τις Σχολές του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • πρωτοετείς φοιτητές
 • καταγωγή από Έδεσσα ή Θεσσαλονίκη
 • απόφοιτοι λυκείου Εδέσσης ή Θεσσαλονίκης
 • ετήσια οικογενειακά εισοδήματα μέχρι 8.804,10 ευρώ

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Παπαμιχαηλίδη Θωμά

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, στη σχολή Θετικών Επιστημών και στην Πολυτεχνική σχολή του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • φοιτητές της σχολής Θετικών Επιστημών και της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου
 • επιλογή με διαγωνισμό
 • αριστούχοι φοιτητές

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Κωνσταντινίδη Αμύντα

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • φοιτητές της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου
 • οικονομική αδυναμία
 • διάκριση στις σπουδές
 • καλό ήθος
 • υποτροφία αυτή χορηγείται κατόπιν διαγωνισμού, εφόσον οι υποψήφιοι υπερβαίνουν τον αριθμό των υποτροφιών

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Κλεινιά Κωνσταντίνου

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σε φοιτητές των Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • φοιτητές του τμήματος Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου
 • επιλογή με διαγωνισμό και σε περίπτωση ισοβαθμίας ο καταγόμενος από τη Σιάτιστα ή από την Κοζάνη

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Κατσέα Κωνσταντίνου

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • πρωτοετείς φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
 • καταγωγή από Μακεδονία
 • αριστούχοι στο απολυτήριο λυκείου

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Κατσανίκα Αθαν. & Αναστ.

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σε φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής (κατά προτίμηση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών) του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • Καταγωγή από τη Βλαστή Κοζάνης ή από Θεσσαλονίκη και σε περίπτωση ισοβαθμίας θα επιλεγεί ο υποψήφιος που έχει τη μεγαλύτερη οικονομική αδυναμία

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Ιμβριώτη Ιωάννη

 

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, στο τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • φοιτητές του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου
 • φοίτηση στο γ’ έτος (5-6 εξάμηνο)
 • επιτυχία σε όλα τα μαθήματα του 1 και 2 εξαμήνου (με βαθμό επτά [7.00] και πάνω, τουλάχιστον, σε 13μαθήματα)

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

 

Κληροδότημα Βράκα Χρήστου

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σε όλες τις Σχολές του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • φοιτητές όλων των σχολών του Πανεπιστημίου
 • επιλογή με διαγωνισμό
 • καταγωγή από Πέρμα, Κωσταράζι, Βογάτσικο, και κατά προτίμηση, απόφοιτοι του Λυκείου Τσοτυλίου Κοζάνης και συγγενείς του διαθέτη

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Βάρκα Γεωργίου

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σε όλες τις Σχολές του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • φοιτητές όλων των σχολών του Πανεπιστημίου
 • οικονομική αδυναμία
 • αριστούχοι στο προηγούμενο έτος

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Αβραμίδη Νικολάου

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σε όλες τις Σχολές του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • επιλογή με διαγωνισμό
 • φοιτητές όλων των σχολών του Πανεπιστημίου
 • οικονομική αδυναμία
 • κατά το προηγούμενο έτος, βαθμολογία από επτά (7.00) και πάνω

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα