Άρθρα

Ίδρυμα Χαλκιοπούλου Γεωργίου

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών σπουδών, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μαρκετινγκ & Επικοινωνίας, Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Προϋποθέσεις

 • Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν όσοι δικαιούνται εγγραφής στο 3, τουλάχιστον,  εξάμηνο των σπουδών τους, διακρίνονται για την επίδοσή τους στα μαθήματα του προηγούμενου έτους, βαθμός (7,50) και πάνω,  με την προϋπόθεση ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς  στα μαθήματα των προηγούμενων ετών και των οποίων οι οικονομικοί πόροι είναι περιορισμένοι.
 • Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και αριστούχοι με βαθμό (8,50) και πάνω, ανεξαρτήτως οικονομικών πόρων, προκειμένου να πάρουν τιμητική (μη χρηματική) υποτροφία.

Διάρκεια

Πληροφορίες

Ίδρυμα Χαλκιοπούλου Γεωργίου
Πληροφορίες: κα Αργυροπούλου
τηλ: 210 8203216 ή 218
fax: 210 8214081 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πατησίων 76,
104 34, Αθήνα
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Τηλ: 210 8203369
Fax: 210 8226204
http://www.aueb.gr/
email: arkats@aueb.gr

Ίδρυμα καθηγητού Πανεπιστημίου Σεπεντζή Γ. Χαραλάμπους

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Προϋποθέσεις

 • Πιστοποιητικό βαθμολογικής επίδοσης
 • Βαθμός πτυχίου, τουλάχιστον, (8,50) για μεταπτυχιακές σπουδές
 • Οι υπότροφοι δεν πρέπει να λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή
 • Οικογενειακή κατάσταση, κοινωνική δραστηριότητα, γενική μόρφωση, ερασιτεχνική απασχόληση των υποψηφίων

Διάρκεια

Πληροφορίες

Ίδρυμα καθηγητού Πανεπιστημίου Σεπεντζή Γ. Χαραλάμπους
Διεύθυνση Ιδρύματος: Αγ.Σοφίας 8, 154 51 Ν.Ψυχικό, τηλ: 210 6771547

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πατησίων 76,
104 34, Αθήνα
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Τηλ: 210 8203369
Fax: 210 8226204
http://www.aueb.gr/
email: arkats@aueb.gr

Υποτροφίες καθηγητή Νιαβή Κωνσταντίνου

Τομείς Σπουδών

Υποτροφίες σε φοιτητές των Τμημάτων Φυτικής Παραγωγής και Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Προϋποθέσεις

Βαθμός “Άριστα” στα μαθήματα Φυσιολογίας και Μορφολογίας φυτών

  Διάρκεια

  Πληροφορίες

  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
  Διεύθυνση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας
  Τμήμα Β’ Φοιτητικής Μέριμνας 

  Ιερά Οδός 75,
  118 55, Αθήνα
  Τηλ: 210 5294916
  πληροφορίες: κα Ζ. Ζαχαράκη

  Κληροδότημα Απέργη Ευάγγελου

  Τομείς Σπουδών

  Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητή, ανεξαρτήτος φύλου, της σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου

  Προϋποθέσεις

  Η χορήγηση των υποτροφιών γίνεαι κατα σειρά επιτυχίας ως εξής:

  • 3 θέσεις για την καλύτερη επίδοση στις εισαγωγικές εξετάσεις
  • 3 θέσεις για την καλύτερη επίδοση στο 1-2 εξάμηνο
  • 2 θέσεις για την καλύτερη επίδοση στο 3-4 εξάμηνο
  • 2 θέσεις για την καλύτερη επίδοση στο 5-6 εξάμηνο
  • 2 θέσεις για την καλύτερη επίδοση στο 7-8 εξάμηνο

  Διάρκεια

  Πληροφορίες

  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
  Διεύθυνση Μέριμνας
  Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
  Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
  Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
  Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
  Fax: 210 7721944
  http://www.ntua.gr
  email: lena@epu.ntua.gr | balabani@central.ntua.gr
  Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη

  Κληροδότημα Κριτικού Ι.Νικολάου

  Τομείς Σπουδών

  Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητή, ανεξαρτήτος φύλου, κάθε σχολής του Πολυτεχνείου

  Προϋποθέσεις

  Μεγαλύτερη βαθμολογία σε δύο εξεταστικές περιόδους στο σύνολο των “Μαθηματικών” που διδάσκονται κατά το πρώτο έτος σπουδών.

   Διάρκεια

   Πληροφορίες

   Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
   Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
   Διεύθυνση Μέριμνας
   Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
   Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
   Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
   Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
   Fax: 210 7721944
   http://www.ntua.gr
   email: lena@epu.ntua.gr | balabani@central.ntua.gr
   Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη

   Υποτροφία Ζωγραφάκη Φρ. Γεωργίου

   Τομείς Σπουδών

   Προπτυχιακές σπουδές σε πέντε φοιτητές ανεξαρτήτως φύλου, της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου

   Προϋποθέσεις

   Οι φοιτητές που έχουν λάβει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στα 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 και 9 εξάμηνο, αντίστοιχα, στα μαθήματα του κανονικού προγράμματος σπουδών στις δύο εξεταστικές περιόδους.

    Διάρκεια

    Πληροφορίες

    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
    Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
    Διεύθυνση Μέριμνας
    Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
    Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
    Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
    Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
    Fax: 210 7721944
    http://www.ntua.gr
    email: lena@epu.ntua.gr | balabani@central.ntua.gr
    Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη

    Κληροδότημα Κουφοδήμου Αγλαΐας

    Τομείς Σπουδών

    Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές κάθε σχολής του Πολυτεχνείου (ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, φύλου και ηλικίας)

    Προϋποθέσεις

    • Κάτοικοι Ελλάδας
    • Οικονομικά αδύναμοι υποψήφιοι
    • Κατά προτίμηση, οι υποψήφιοι που υπήρξαν κάτοικοι του Ν.Μαγνησίας και ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο νομό αυτό, διαφορετικά, την υποτροφία τη διεκδικούν φοιτητές  και από άλλα μέρη της Ελλάδας
    • Έχουν λάβει μέσο όρο βαθμολογίας, τουλάχιστον, 90% του ανωτάτου δυνατού ορίου του λυκείου τους (18) αναφορικά με το απολυτήριο ή με εκείνο ισότιμου σχολείου μέσης εκπαίδευσης. 

    Διάρκεια

    Πληροφορίες

    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
    Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
    Διεύθυνση Μέριμνας
    Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
    Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
    Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
    Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
    Fax: 210 7721944
    http://www.ntua.gr
    email: lena@epu.ntua.gr | balabani@central.ntua.gr
    Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη

    Κληροδότημα Γκανιώτη – Παπαγεώργη Χριστίνας

    Τομείς Σπουδών

    Προπτυχιακές σπουδές σε σε εννέα άρρενες φοιτητές σχολής του Πολυτεχνείου (έναν για κάθε σχολή του Ιδρύματος)

    Προϋποθέσεις

    • Καταγωγή από τα ελληνικά νησία
    • Οικονομικά αδύναμοι υποψήφιοι
    • Επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις με τη μεγαλύτερη βαθμολογία
    • Οι υποψήφιοι δεν λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, εκτός από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

    Διάρκεια

    Πληροφορίες

    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
    Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
    Διεύθυνση Μέριμνας
    Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
    Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
    Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
    Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
    Fax: 210 7721944
    http://www.ntua.gr
    email: lena@epu.ntua.gr | balabani@central.ntua.gr
    Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη

    Κληροδότημα Αργυροπούλου Χρήστου

    Τομείς Σπουδών

    Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές σχολής του Πολυτεχνείου

    Προϋποθέσεις

    Καταγωγή:

    • Κατά προτίμηση από το Γοργογύρι Τρικάλων και το δήμο Κόζιακα του Ν.Τρικάλων
    • σε περίπτωση απομένοντος διαθέσιμο ποσού ή μη υπάρξεως φοιτητή από το δήμο Κόζιακα, οι υποτροφίες χορηγούνται κατ’αρχήν σε φοιτητές που κατάγονται από τους δήμους Αιθηκών, Καλλιδενδρίου, Κλεινοβού, Πιαλείων και Φαλωρείας και στη συνέχεια το δικαίωμα διεκδίκησης επεκτείνεται και σε φοιτητές καταγόμενους από οποιονδήποτε άλλο δήμο ή κοινότητα του Ν.Τρικάλων.
    • Οικονομική αδυναμία (εαν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από τον αριθμό των χορηγούμενων υποτροφιών)

    Διάρκεια

    Διάρκεια κανονικού προγράμματος σπουδών

    Πληροφορίες

    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
    Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
    Διεύθυνση Μέριμνας
    Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
    Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
    Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
    Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
    Fax: 210 7721944
    http://www.ntua.gr
    email: lena@epu.ntua.gr | balabani@central.ntua.gr
    Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη

    Κληροδότημα Τσαντίλη Ελευθερίου (Β)

    Τομείς Σπουδών

    Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές σχολής του Πολυτεχνείου

    Προϋποθέσεις

    • Υποψήφιος που έχει την ανάγκη βοηθείας (σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιος με τις προϋποθέσεις της υποτροφίας [Α] )
    • Εαν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι με οικονομική αδυναμία, τότε η υποτροφία δίνεται σε αυτόν που αρίστευσε στις εισαγωγικές εξετάσεις

    Διάρκεια

    Ένα (1) έτος

    Πληροφορίες

    Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
    Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
    Διεύθυνση Μέριμνας
    Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
    Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
    Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
    Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
    Fax: 210 7721944
    http://www.ntua.gr
    email: lena@epu.ntua.gr | balabani@central.ntua.gr
    Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη