Άρθρα

Κληροδότημα Τσαντίλη Ελευθερίου (Α)

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές σχολής του Πολυτεχνείου

Προϋποθέσεις

 • Καταγωγή από την Τερψιθέα Ναυπακτίας
 • Απόφοιτος κρατικού σχολείου του Δημοτικού Διαμερίσματος Τερψιθέας Ναυπακτίας ή υποψήφιος του οποίου οι γονείς είχαν εγκατασταθεί και ζήσει αρχικά στην Τερψιθέα Ναυπακτίας (σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιος που πληροί την πρώτη προϋπόθεση)

Διάρκεια

Πέντε (5) έτη

Πληροφορίες

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
Διεύθυνση Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
Fax: 210 7721944
http://www.ntua.gr
email: lena@epu.ntua.gr | balabani@central.ntua.gr
Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη

Παπασταυρίδειος Υποτροφία (β)

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές σχολής του Πολυτεχνείου

Προϋποθέσεις

 • Έχει γεννηθεί στην Τερψιθέα Ναυπακτίας, αλλά δεν αποφοίτησε από το εκεί κρατικό σχολείο. Εάν δεν υπάρχει αυτή η προϋπόθεση, τότε επιλέγεται φοιτητής: α) που κατάγεται είτε από γονείς, είτε από παππούδες από την Τερψιθέα Ναυπακτίας ή β) ο πρώτος κατά σειρά βαθμολογίας μεταξύ των φοιτητών από κάθε σχολή και τμήμα του Ιδρύματος, τα οποία θα εναλλάσσονται περιοδικά ανα έτος.
 • Εισαγωγή στο Πολυτεχνείο με καλή σειρά βαθμολογίας
 • Οικονομικά αδύναμος φοιτητής
 • Ακέραιος χαρακτήρας
 • Ελληνική καταγωγή

Διάρκεια

Ένα (1) έτος

Πληροφορίες

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
Διεύθυνση Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
Fax: 210 7721944
http://www.ntua.gr
email: lena@epu.ntua.gr | balabani@central.ntua.gr
Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη

Παπασταυρίδειος Υποτροφία

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές σχολής του Πολυτεχνείου

Προϋποθέσεις

 • Καταγωγή από την Τερψιθέα Ναυπακτίας
 • Απόφοιτος του Δημοτικού Σχολείου Τερψιθέας Ναυπακτίας
 • Εισαγωγή στο Πολυτεχνείο με καλή σειρά βαθμολογίας
 • Συγκέντρωση κάθε χρόνο μέσου όρου βαθμολογίας, τουλαχιστον, έξι (6.00)
 • Οικονομικά αδύναμος φοιτητής
 • Ακέραιος χαρακτήρας
 • Ελληνική καταγωγή

Διάρκεια

Πέντε (5) έτη

Πληροφορίες

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
Διεύθυνση Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
Fax: 210 7721944
http://www.ntua.gr
email: lena@epu.ntua.gr | balabani@central.ntua.gr
Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη