Άρθρα

Κληροδότημα Πετρή Σίμου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Παρίσι) σε πτυχιούχους της Φιλοσοφικής σχολής για σπουδές στην Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης

Προϋποθέσεις

 • υψηλότερη βαθμολογία στο πτυχίο

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Μυσίρογλου Αναστασίου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της Ιατρικής, της Φιλοσοφικής και της Πολυτεχνικής Σχολής

Προϋποθέσεις

 • επιλογή με διαγωνισμό
 • απόφοιτοι των παραπάνω σχολών

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Παπαχριστοδούλου Ουρ.

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές, έρευνα ή διδακτορική διατριβή στο εσωτερικό, στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου με θέμα τη Λαογραφία

Προϋποθέσεις

 • απόφοιτοι της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου
 • καταγωγή από Ανατολική, Δυτική ή Βόρεια Θράκη
 • βαθμός πτυχίου από επτά (7.00) και πάνω

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Ιμβριώτη Ιωάννη

 

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, στο τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • φοιτητές του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου
 • φοίτηση στο γ’ έτος (5-6 εξάμηνο)
 • επιτυχία σε όλα τα μαθήματα του 1 και 2 εξαμήνου (με βαθμό επτά [7.00] και πάνω, τουλάχιστον, σε 13μαθήματα)

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

 

Κληρονομιά Σαριπόλου Σοφίας

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε αριστούχους διδάκτορες ή πτυχιούχους της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Προϋποθέσεις

 • Επιλογή με διαγωνισμό
 • Πτυχίο με βαθμό “Άριστα” ή “Λίαν Καλώς”
 • Βαθμό ‘Άριστα” στο μάθημα ή στα μαθήματα του κλάδου, στον οποίο θα γίνει μετεκπαίδευση
 • Ηλικία έως 35 ετών
 • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή ή αναβολή μέχρι τέλους των σπουδών τους
 • Άποροι φοιτητές

Διάρκεια

Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμα έτη.

Πληροφορίες

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γενική Διεύθυνση Περιουσίας και Οικονομικών
Διεύθυνση Κληροδοτημάτων
Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων
Χρ. Λαδά 6, Αθήνα
Τηλ: 210 3689131-4

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Γαλλία, Ρωσία και Αγγλία) για πτυχιούχους της Φιλοσοφικής Σχολής – Κληρονομιά Θεοδωρίδου – Στίμσον Ελένης

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Γαλλία, Ρωσία και Αγγλία) για πτυχιούχους της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Επιλογή με διαγωνισμό
 • Οικονομική κατάσταση
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Πτυχίο με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

Διάρκεια: Δύο (2) έτη.

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Γαλλία ή Ρωσία) για πτυχιούχους της Φιλοσοφικής Σχολής – Δωρεά Θεοδωρίδου Ελένης

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Γαλλία ή Ρωσία) για πτυχιούχους της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Επιλογή με διαγωνισμό
 • Οικονομική κατάσταση
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Πτυχίο με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

Διάρκεια: Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη έτη.

Δωρεά Β. & Ε. Λαδά

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε:

 • Πτυχιούχους του τμήματος Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Πτυχιούχους του τμήματος νεοελληνικής Φιλολογίας ή άλλων τμημάτων της Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Προϋποθέσεις

 • Οικονομικά ασθενέστεροι φοιτητές, κατά προτίμηση
 • Πτυχίο με βαθμό “Άριστα” ή “Λίαν Καλώς”
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή ή αναβολή μέχρι τέλους των σπουδών τους.

Διάρκεια

Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμα έτη

Πληροφορίες

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γενική Διεύθυνση Περιουσίας και Οικονομικών
Διεύθυνση Κληροδοτημάτων
Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων
Χρ. Λαδά 6, Αθήνα
Τηλ: 210 3689131-4

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό – Κληρονομιά Βλάχου Νικολάου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (Η υποτροφία χορηγείται από το δεύτερο έτος σπουδών).

 • Άποροι άρρενες φοιτητές στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου
 • με διαγωνισμό
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούμενο έτος σπουδών

Διάρκεια: Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής – Κληρονομιά Ράδου Μαρίας

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Επιλογή με διαγωνισμό
 • Καταγωγή από τον Δήμο Αθηναίων ή από Δήμους και Κοινότητες της Ηπείρου, με μόνιμη κατοικία στους ως άνω Δήμους ή Κοινότητες
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούμενο έτος σπουδών
 • Οι πρωτοετείς φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου

Διάρκεια:΅Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.