Άρθρα

MSc Computer Networks (University of Derby)

3 υποτροφίες 30% στα δίδακτρα του Κολλεγίου για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών MSc Computer Networks (University of Derby).
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Σχολών Πληροφορικής και συγγενών γνωστικών αντικειμένων.

Το πρόγραμμα ΜSc Computer Networks παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια για να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να κατανοήσουν εις βάθος τις σύγχρονες θεωρίες στα δίκτυα. Παράλληλα, οι φοιτητές αποκτούν πρακτική εμπειρία στη δικτύωση και στις τεχνολογικές εφαρμογές με τη βοήθεια του προσομοιωτή δικτύου (network development suite) στα υπερσύγχρονα εργαστήρια του κολεγίου.

Οι γνώσεις και δεξιότητες στα δίκτυα υπολογιστών, στο internet και στις κινητές τηλεπικοινωνίες είναι περιζήτητες στην αγορά. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρει άρτιο θεωρητικό και ερευνητικό υπόβαθρο μεταπτυχιακού επιπέδου σε συνδυασμό με ενδελεχή πρακτική εμπειρία στο σχεδιασμό, στη διαχείριση και στην ανάπτυξη δικτύων, προδίδοντας πολλαπλές ευκαιρίες απασχόλησης στους πτυχιούχους.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα MSc Computer Networks οι απόφοιτοι έχουν πολλαπλές προοπτικές απασχόλησης σε εταιρίες συμβούλων, στην παροχή in-house υποστήριξης και διαχείρισης δικτύων, ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Οι αιτήσεις υποτροφίας και τα σχετικά δικαιολογητικά κατατίθενται στα γραφεία του Mediterranean College, Πελλήνης 8 & Πατησίων, Αθήνα.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 210-8899600, καθημερινά 09:00 – 21:00 και Σάββατο 09:00 – 14:00.

Ημερομηνία Λήξης Αιτήσεων: 30 Ιουνίου 2010

Η υποτροφία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο

Σχετική ιστοσελίδα: www.medcollege.edu.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
Email επικοινωνίας: info@medcollege.edu.gr

Ίδρυμα Παπακυριακοπούλου Χρήστου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές σε τέσσερις (4) υποψηφίους διδάκτορες. ανεξαρτήτως φύλου, του Τομέα Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών του Πολυτεχνείου με ευθύνη του ίδιου τομέα.

Πληροφορίες

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
Διεύθυνση Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
Fax: 210 7721944
http://www.ntua.gr
email: lena@epu.ntua.gr | balabani@central.ntua.gr
Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φυσικής ή Χημείας – Κληρονομιά Ποταμιάνου Παύλου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φυσικής ή Χημείας, όλων των αντιστοίχων Τμημάτων και Σχολών των ΑΕΙ της χώρας

 • Καταγωγή, κατά προτίμηση, από την Ορεστιάδα ή την περιφέρεια της και από την υπόλοιπη Θράκη
 • Άποροι φοιτητές
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
  στο προηγούμενο έτος σπουδών
 • Οι πρωτοετείς φοιτητές με βαθμό εισαγωγής στα ΑΕΙ (μόρια)

Διάρκεια: Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.

Κληροδότημα Νοταρά Βασ. (χήρας Γερασ.)

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη ή την Αμερική στα Αρχαία ελληνικά, τα Μαθηματικά, την Πυρηνική Φυσική ή τη Χημεία (εκ περιτροπής)

Προϋποθέσεις

 • Πτυχίο της οικείας σχολής ελληνικού πανεπιστημίου
 • Βαθμός, τουλάχιστον, “Λίαν Καλώς”
 • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων

Διάρκεια

Τρία (3) έτη

Κληροδότημα Μερτσάρη Ευθυμίας

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχίακη ή Μεταδιδακτορική ειδίκευση στο εξωτερικό στις Φυσικές ή Φυσιογνωστικές Επιστήμες

Προϋποθέσεις

 • Πτυχίο ή Διδακτορικό δίπλωμα Φυσικών ή Φυσιογνωστικών Επιστημών
 • Βαθμός πτυχίου: “Άριστα”

Διάρκεια

Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης

Κληροδότημα Κονδύλη Ευάγγελου

Προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα στη Γεωπονία, Ηλεκτρολογία, Μηχανολογία ή άλλο κλάδο των Φυσικών Επιστημών

Προϋποθέσεις

 1. Καταγωγή από την Ήπειρο ή µόνιµη κατοικία στην Ήπειρο
  (περιλαµβάνεται πρωτίστως η Β. Ήπειρος)
 2. Απολυτήριο Λυκείου µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
 3. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι και να φοιτούν στην οικεία Σχολή
 4. Με επιλογή βάσει των μορίων εισαγωγής

Διάρκεια

Ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης.


Πληροφορίες

ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση Περιουσίας-Υποτροφίες
Σόλωνος 84- 5ος όροφος
Τηλ: +30 210 3664736 fax: +30 210 3664723
http://www.academyofathens.gr
e-mail: elarmeni@academyofathens.gr
Πληρ: κα Ελένη-Μαρία Αρμένη.