Άρθρα

Κληροδότημα Οικονομίδη Λεοντίου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε δύο διπλωματούχους, ανεξαρτήτως φύλου, της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου (στις ειδικότητες Περιβαλλοντική Τεχνολογία και Χημική Μηχανική)

Προϋποθέσεις

 • Καταγωγή από την περιοχή Καλαβρύτων ή, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι από αυτήν την περιοχή, από την ευρύτερη περιοχή του Ν.Αχαΐας ή της περιφέρειας ή της χώρας 
 • Βαθμός “Άριστα” σύμφωνα με την κρίση των καθηγητών

Διάρκεια

Τέσσερα (4) έτη

Πληροφορίες

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
Διεύθυνση Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
Fax: 210 7721944
http://www.ntua.gr
email: [email protected] | [email protected]
Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη

Υποτροφία Ζωγραφάκη Φρ. Γεωργίου

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές σε πέντε φοιτητές ανεξαρτήτως φύλου, της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου

Προϋποθέσεις

Οι φοιτητές που έχουν λάβει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στα 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 και 9 εξάμηνο, αντίστοιχα, στα μαθήματα του κανονικού προγράμματος σπουδών στις δύο εξεταστικές περιόδους.

  Διάρκεια

  Πληροφορίες

  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
  Διεύθυνση Μέριμνας
  Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
  Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
  Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
  Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
  Fax: 210 7721944
  http://www.ntua.gr
  email: [email protected] | [email protected]
  Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη