Άρθρα

Κληροδότημα Βασιλειάδη Στυλ. Προκοπίου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Πανεπιστήμιο Λίβερπουλ Αγγλίας) σε διπλωματούχο, ανεξαρτήτως φύλου, της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου (ειδικότητα Πολεοδομίας)

Προϋποθέσεις

 • Ο υποψήφιος πρέπει να : α) είναι Έλληνας υπήκοος, β) έχει γίνει αποδεκτός από το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, γ) έχει λάβει το μεγαλύτερο βαθμό διπλώματος, ανεξάρτητα έτους αποφοίτησης. (σε περίπτωση ισοβαθμίας στο δίπλωμα, την υποτροφία λαμβάνει ο φοιτητής που έχει αποφοιτήσει παλαιότερα και έχει ήδη εμπειρία στην αρχιτεκτονική εργασία)
 • Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτός ο διπλωματούχος με το μεγαλύτερο βαθμό διπλώματος, τότε αυτόματα η υποτροφία χορηγείται στον επόμενο κατά σειρά βαθμολογίας που θα έχει γίνει δεκτός από το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο
 • Σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ δεν δέχεται αλλοδαπούς φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές, τότε η υποτροφία μπορεί να δοθεί για οποιαδήποτε Πανεπιστήμιο της Αγγλίας, κατά προτίμηση, για το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

Διάρκεια

Τέσσερα (4) έτη.

Πληροφορίες

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
Διεύθυνση Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
Fax: 210 7721944
http://www.ntua.gr
email: lena@epu.ntua.gr | balabani@central.ntua.gr
Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη

Κλοροδότημα Κεφαλληνού Σουζάνας

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (κατά προτίμηση στην Αγγλία) σε πτυχιούχους της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

Προϋποθέσεις

 • Οικονομική κατάσταση (άποροι φοιτητές)
 • Βαθμός πτυχίου
 • Αξιολόγηση φακέλου από αρμόδια εξεταστική επιτροπή

Διάρκεια

Δέκα (10) μήνες (2 υποτροφίες για το εσωτερικό και 1 υποτροφία για το εξωτερικό)

Πληροφορίες

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Γραφείο Διασύνδεσης
Πατησίων 42,
106 82, Αθήνα
Τηλ: 210 3800512
Fax: 210 3828028
http://www.asfa.gr/
email: career@asfa.gr

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Γαλλία, Ρωσία και Αγγλία) για πτυχιούχους της Φιλοσοφικής Σχολής – Κληρονομιά Θεοδωρίδου – Στίμσον Ελένης

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Γαλλία, Ρωσία και Αγγλία) για πτυχιούχους της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Επιλογή με διαγωνισμό
 • Οικονομική κατάσταση
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Πτυχίο με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»

Διάρκεια: Δύο (2) έτη.

Προπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε Χημεία, Γεωπονία ή Ηλεκτρομηχανική – Κληροδότημα Βόλτου Ηρακλέους

Προπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Γερμανία) στις επιστήμες της Χημείας, Γεωπονίας ή Ηλεκτρομηχανικής

 • Επιλογή με διαγωνισμό
 • Άποροι φοιτητές
 • Απόφοιτοι Λυκείου
 • Ηλικία έως 24 ετών
 • Οι πρωτοετείς φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου

Διάρκεια: Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.

Κληροδότημα Αργυροπούλου Πραξιτέλους

Τομείς σπουδών

Εκπόνηση διατριβής σε πρωτότυπο θέμα και απόκτηση διδακτορικού τίτλου στους τομείς Υδραυλικής, Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων σε Ανώτατη Πολυτεχνική Σχολή του εξωτερικού (Η.Π.Α., Αγγλία, Γερμανία ή Γαλλία ) διπλωματούχων Πολυτεχνείου και άλλων ομοίων ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού

Προϋποθέσεις:

– Με επιλογή

– Πτυχίο Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων Τοπογράφων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και άλλων ομοίων ΑΕΙ της Ελλάδας ή της αλλοδαπής

– Ηλικία έως 30 ετών

– Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων

Διάρκεια:

Ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) ακόμα έτος.


Πληροφορίες

ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση Περιουσίας-Υποτροφίες
Σόλωνος 84- 5ος όροφος
Τηλ: +30 210 3664736 fax: +30 210 3664723
http://www.academyofathens.gr
e-mail: elarmeni@academyofathens.gr
Πληρ: κα Ελένη-Μαρία Αρμένη.