Άρθρα

Κληροδότημα Χατζηπαμπούκα Αναστ.

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, στο τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • εισαγωγή στο τμήμα Αρχιτεκτόνων με το μεγαλύτερο βαθμό
 • καταγωγή από τις Σέρρες ή από το Ν.Σερρών ή τέλος από τη Μακεδονία

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Ίδρυμα Μιχελή Παναγιώτη & Έφης

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε τρεις αποφοίτους, ανεξαρτήτως φύλου, της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου των τελευταίων πέντε (5) χρόνων

Προϋποθέσεις

 • οι υποψήφιοι πρέπει να είναι διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί του Πολυτεχνείου που αποφοίτησαν τα τελευταία πέντε (5) χρόνια και αποδεδειγμένα επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε σχολές του εξωτερικού στις περιοχές της Αισθητικής (Μελέτη, Προαγωγή και Διάδοση της Αισθητικής και της Φιλοσοφίας της Τέχνης και των Αισθητικών θεμάτων και της Ιστορίας Αρχιτεκτονικής)
 • βαθμός πτυχίου
 • οι υποψήφιοι δεν πρέπει να επιχορηγούνται από άλλη πηγή για μεταπτυχιακές σπουδές και δε διαθέτουν επαρκή πραγματικά οικονομικά μέσα για σπουδές στο εξωτερικό
 • οι τυχόν επιδόσεις τους στον επιστημονικό τομέα που θα επιλέξουν για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές (δημοσιεύσεις, ερευνητική εμπειρία, συμμετοχή σε συνέδρια κλπ)
 • αλληλογραφία αποδοχής από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού

Διάρκεια

Ένα (1) έτος

Πληροφορίες

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
Διεύθυνση Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
Fax: 210 7721944
http://www.ntua.gr
email: lena@epu.ntua.gr | balabani@central.ntua.gr
Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη

Κληροδότημα Βασιλειάδη Στυλ. Προκοπίου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Πανεπιστήμιο Λίβερπουλ Αγγλίας) σε διπλωματούχο, ανεξαρτήτως φύλου, της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου (ειδικότητα Πολεοδομίας)

Προϋποθέσεις

 • Ο υποψήφιος πρέπει να : α) είναι Έλληνας υπήκοος, β) έχει γίνει αποδεκτός από το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, γ) έχει λάβει το μεγαλύτερο βαθμό διπλώματος, ανεξάρτητα έτους αποφοίτησης. (σε περίπτωση ισοβαθμίας στο δίπλωμα, την υποτροφία λαμβάνει ο φοιτητής που έχει αποφοιτήσει παλαιότερα και έχει ήδη εμπειρία στην αρχιτεκτονική εργασία)
 • Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτός ο διπλωματούχος με το μεγαλύτερο βαθμό διπλώματος, τότε αυτόματα η υποτροφία χορηγείται στον επόμενο κατά σειρά βαθμολογίας που θα έχει γίνει δεκτός από το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο
 • Σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ δεν δέχεται αλλοδαπούς φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές, τότε η υποτροφία μπορεί να δοθεί για οποιαδήποτε Πανεπιστήμιο της Αγγλίας, κατά προτίμηση, για το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

Διάρκεια

Τέσσερα (4) έτη.

Πληροφορίες

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
Διεύθυνση Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
Fax: 210 7721944
http://www.ntua.gr
email: lena@epu.ntua.gr | balabani@central.ntua.gr
Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη

Μεταπτυχιακές σπουδές στις Καλές Τέχνες – Κληροδότημα Ιωάννου Βόζου

Τομείς σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Καλές Τέχνες (Αρχιτεκτονική, Ζωγραφική, Γλυπτική, Μουσική, Θεατρολογία κλπ.)

Προϋποθέσεις:

 • Με διαγωνισμό
 • Πτυχίο της οικείας Σχολής της ημεδαπής
 • Βαθμός πτυχίου, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
 • Άποροι υποψήφιοι

Διάρκεια:

∆ύο (2) έτη με δυνατότητα ανανέωσης


Πληροφορίες

ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση Περιουσίας-Υποτροφίες
Σόλωνος 84- 5ος όροφος
Τηλ: +30 210 3664736 fax: +30 210 3664723
http://www.academyofathens.gr
e-mail: elarmeni@academyofathens.gr
Πληρ: κα Ελένη-Μαρία Αρμένη.

Κληροδότημα Κουρεμένου Βασιλείου

Με επιλογή

Προπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι στις Καλές Τέχνες
(Ζωγραφική, Γλυπτική, Μουσική, Αρχιτεκτονική ή ∆ιακοσµητική)

 • Καταγωγή από οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδας, µε προτίµηση σε υποψηφίους από την Ήπειρο
 • Hλικία 16-22 ετών
 • Αποδεδειγµένη κλίση στις ανωτέρω Τέχνες

Ένα (1) έτος, µε δυνατότητα ανανέωσης ανά έτος ως έξι (6) έτη το πολύ.


Πληροφορίες

ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση Περιουσίας-Υποτροφίες
Σόλωνος 84- 5ος όροφος
Τηλ: +30 210 3664736 fax: +30 210 3664723
http://www.academyofathens.gr
e-mail: elarmeni@academyofathens.gr
Πληρ: κα Ελένη-Μαρία Αρμένη.