Άρθρα

ΙΕΚ ΔΟΜΗ: Υποτροφίες 750 € σε σπουδαστές και αποφοίτους

To ΙΕΚ ΔΟΜΗ (Αναγνωρισμένο από τον ΟΕΕΚ), στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μέριμνας προς τους σπουδαστές και τους αποφοίτους, υιοθέτησε το νέο κανονισμό υποτροφιών για τους καταρτιζόμενους, (αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ.). Read more