Άρθρα

Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα

Περιγραφή

Για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό:

  • 150,00 Ευρώ/μήνα

Για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό:

  • 320,00 Ευρώ/μήναγια σπουδές στις ΗΠΑ
  • 210,00 Ευρώ/μήνα για σπουδές στην Ευρώπη

Προϋποθέσεις

Κατά προτίμηση με καταγωγή από Κρήτη

Πληροφορίες

Ηρώδου Αττικού 12Α (3ος Ορ.) Μαρούσι
τηλ. 210.8093386

Κληροδότημα Νοταρά Βασ. (χήρας Γερασ.)

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη ή την Αμερική στα Αρχαία ελληνικά, τα Μαθηματικά, την Πυρηνική Φυσική ή τη Χημεία (εκ περιτροπής)

Προϋποθέσεις

  • Πτυχίο της οικείας σχολής ελληνικού πανεπιστημίου
  • Βαθμός, τουλάχιστον, “Λίαν Καλώς”
  • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων

Διάρκεια

Τρία (3) έτη