Άρθρα

Κληροδότημα Βάρκα Γεωργίου

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σε όλες τις Σχολές του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • φοιτητές όλων των σχολών του Πανεπιστημίου
 • οικονομική αδυναμία
 • αριστούχοι στο προηγούμενο έτος

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Αβραμίδη Νικολάου

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό, σε όλες τις Σχολές του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • επιλογή με διαγωνισμό
 • φοιτητές όλων των σχολών του Πανεπιστημίου
 • οικονομική αδυναμία
 • κατά το προηγούμενο έτος, βαθμολογία από επτά (7.00) και πάνω

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Ίδρυμα Ευγενίδου

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ή στο εξωτερικό σε αποφοίτους του Πολυτεχνείου, ανεξαρτήτως φύλου, που περάτωσαν ή θα περατώσουν τις σπουδές τους στο εκάστοτε τρέχον ακαδημαϊκό έτος μέχρι και τον Ιούλιο

Προϋποθέσεις

Οι απόφοιτοι πρέπει να:

 • Έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στο Ε.Μ.Π. ή σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
 • έχουν βαθμό διπλώματος που βρίσκεται στο άνω 15% της κλίμακας βαθμολογίας της Σχολής ή του Τμήματος από το οποίο αποφοιτούν, όπως αυτή διαμορφώθηκε στο προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.
 • δεν έχουν επαρκή οικονομικά μέσα
 • δεν επιχορηγούνται επαρκώς από άλλη πηγή για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές
 • αποδέχονται με δήλωση του Ν.1599 ότι θα ασχοληθούν στην Ελλάδα μετά το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών τους.

Πληροφορίες

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
Διεύθυνση Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
Fax: 210 7721944
http://www.ntua.gr
email: lena@epu.ntua.gr | balabani@central.ntua.gr
Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη

  Κληροδότημα Καψαλάκου Έμιλυ

  Τομείς Σπουδών

  Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε απόφοιτους, ανεξαρτήτου φύλου, από κάθε Σχολή του Πολυτεχνείου

  Προϋποθέσεις

  Ο απόφοιτος πρέπει να:

  • έχει τελειώσει τις σπουδές του στο Πολυτεχνείο κατά το προηγούμενο ή το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (δεκτοί και οι απόφοιτοι του Ιουλίου)
  • έχει γίνει δεκτός από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα που ενδιαφέρουν τη Σχολή προέλευσής του
  • είναι αριστούχος ή άξιος απόφοιτος του Ιδρύματος
  • δε διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα για τις σπουδές στο εξωτερικό
  • δεν επιχορηγείται από άλλη πηγή για τις σπουδές του στο εξωτερικό
  • αποδέχεται με υπεύθυνη δήλωση ότι θα απασχοληθεί στην Ελλάδα μετά το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών του στο αντικείμενο που μετεκπαιδεύτηκε

  Διάρκεια

  Ένα (1) έτος

  Πληροφορίες

  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
  Διεύθυνση Μέριμνας
  Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
  Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
  Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
  Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
  Fax: 210 7721944
  http://www.ntua.gr
  email: lena@epu.ntua.gr | balabani@central.ntua.gr
  Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη

  Κληροδότημα Αβέρωφ

  Τομείς Σπουδών

  Μεταπτυχιακές σπουδές σε πτυχιούχους της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

  Προϋποθέσεις

  • Βαθμός πτυχίου (αριστούχος φοιτητής)

  Διάρκεια

  Ένα (1) έτος

  Πληροφορίες

  Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
  Γραφείο Διασύνδεσης
  Πατησίων 42,
  106 82, Αθήνα
  Τηλ: 210 3800512
  Fax: 210 3828028
  http://www.asfa.gr/
  email: career@asfa.gr

  Κληροδότημα Κριτικού Ι.Νικολάου

  Τομείς Σπουδών

  Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητή, ανεξαρτήτος φύλου, κάθε σχολής του Πολυτεχνείου

  Προϋποθέσεις

  Μεγαλύτερη βαθμολογία σε δύο εξεταστικές περιόδους στο σύνολο των “Μαθηματικών” που διδάσκονται κατά το πρώτο έτος σπουδών.

   Διάρκεια

   Πληροφορίες

   Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
   Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
   Διεύθυνση Μέριμνας
   Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
   Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
   Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
   Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
   Fax: 210 7721944
   http://www.ntua.gr
   email: lena@epu.ntua.gr | balabani@central.ntua.gr
   Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη

   Κληροδότημα Κουφοδήμου Αγλαΐας

   Τομείς Σπουδών

   Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές κάθε σχολής του Πολυτεχνείου (ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, φύλου και ηλικίας)

   Προϋποθέσεις

   • Κάτοικοι Ελλάδας
   • Οικονομικά αδύναμοι υποψήφιοι
   • Κατά προτίμηση, οι υποψήφιοι που υπήρξαν κάτοικοι του Ν.Μαγνησίας και ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο νομό αυτό, διαφορετικά, την υποτροφία τη διεκδικούν φοιτητές  και από άλλα μέρη της Ελλάδας
   • Έχουν λάβει μέσο όρο βαθμολογίας, τουλάχιστον, 90% του ανωτάτου δυνατού ορίου του λυκείου τους (18) αναφορικά με το απολυτήριο ή με εκείνο ισότιμου σχολείου μέσης εκπαίδευσης. 

   Διάρκεια

   Πληροφορίες

   Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
   Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
   Διεύθυνση Μέριμνας
   Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
   Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
   Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
   Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
   Fax: 210 7721944
   http://www.ntua.gr
   email: lena@epu.ntua.gr | balabani@central.ntua.gr
   Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη

   Κληροδότημα Γκανιώτη – Παπαγεώργη Χριστίνας

   Τομείς Σπουδών

   Προπτυχιακές σπουδές σε σε εννέα άρρενες φοιτητές σχολής του Πολυτεχνείου (έναν για κάθε σχολή του Ιδρύματος)

   Προϋποθέσεις

   • Καταγωγή από τα ελληνικά νησία
   • Οικονομικά αδύναμοι υποψήφιοι
   • Επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις με τη μεγαλύτερη βαθμολογία
   • Οι υποψήφιοι δεν λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, εκτός από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

   Διάρκεια

   Πληροφορίες

   Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
   Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
   Διεύθυνση Μέριμνας
   Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
   Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
   Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
   Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
   Fax: 210 7721944
   http://www.ntua.gr
   email: lena@epu.ntua.gr | balabani@central.ntua.gr
   Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη

   Κληροδότημα Αργυροπούλου Χρήστου

   Τομείς Σπουδών

   Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές σχολής του Πολυτεχνείου

   Προϋποθέσεις

   Καταγωγή:

   • Κατά προτίμηση από το Γοργογύρι Τρικάλων και το δήμο Κόζιακα του Ν.Τρικάλων
   • σε περίπτωση απομένοντος διαθέσιμο ποσού ή μη υπάρξεως φοιτητή από το δήμο Κόζιακα, οι υποτροφίες χορηγούνται κατ’αρχήν σε φοιτητές που κατάγονται από τους δήμους Αιθηκών, Καλλιδενδρίου, Κλεινοβού, Πιαλείων και Φαλωρείας και στη συνέχεια το δικαίωμα διεκδίκησης επεκτείνεται και σε φοιτητές καταγόμενους από οποιονδήποτε άλλο δήμο ή κοινότητα του Ν.Τρικάλων.
   • Οικονομική αδυναμία (εαν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από τον αριθμό των χορηγούμενων υποτροφιών)

   Διάρκεια

   Διάρκεια κανονικού προγράμματος σπουδών

   Πληροφορίες

   Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
   Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
   Διεύθυνση Μέριμνας
   Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
   Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
   Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
   Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
   Fax: 210 7721944
   http://www.ntua.gr
   email: lena@epu.ntua.gr | balabani@central.ntua.gr
   Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη

   Κληροδότημα Τσαντίλη Ελευθερίου (Β)

   Τομείς Σπουδών

   Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές σχολής του Πολυτεχνείου

   Προϋποθέσεις

   • Υποψήφιος που έχει την ανάγκη βοηθείας (σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιος με τις προϋποθέσεις της υποτροφίας [Α] )
   • Εαν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι με οικονομική αδυναμία, τότε η υποτροφία δίνεται σε αυτόν που αρίστευσε στις εισαγωγικές εξετάσεις

   Διάρκεια

   Ένα (1) έτος

   Πληροφορίες

   Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
   Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
   Διεύθυνση Μέριμνας
   Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
   Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
   Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
   Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
   Fax: 210 7721944
   http://www.ntua.gr
   email: lena@epu.ntua.gr | balabani@central.ntua.gr
   Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη