Άρθρα

Κληροδότημα Τσαντίλη Ελευθερίου (Α)

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές σχολής του Πολυτεχνείου

Προϋποθέσεις

 • Καταγωγή από την Τερψιθέα Ναυπακτίας
 • Απόφοιτος κρατικού σχολείου του Δημοτικού Διαμερίσματος Τερψιθέας Ναυπακτίας ή υποψήφιος του οποίου οι γονείς είχαν εγκατασταθεί και ζήσει αρχικά στην Τερψιθέα Ναυπακτίας (σε περίπτωση που δεν υπάρχει υποψήφιος που πληροί την πρώτη προϋπόθεση)

Διάρκεια

Πέντε (5) έτη

Πληροφορίες

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
Διεύθυνση Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
Fax: 210 7721944
http://www.ntua.gr
email: [email protected] | [email protected]
Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη

Ίδρυμα στη μνήμη των εκ Μετσόβου Μεγάλων Ευεργετών του Ιδρύματος

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές σε δύο (2) φοιτητές σχολής του Πολυτεχνείου

Προϋποθέσεις

 • Καταγωγή από το Μέτσοβο
 • Συγκέντρωση κάθε χρόνο μέσου όρου βαθμολογίας, τουλαχιστον,  (6.50). Εαν ο υπότροφος πετύχει βαθμό μικρότερο του (6.50) ή γραφτεί στο επόμενο έτος με οφειλή μαθημάτων, συνεχίζει να διεκδικεί την υποτροφία, μόνο εάν, δεν υπάρχει άλλος φοιτητής από το Μέτσοβο με υψηλότερο βαθμό προαγωγής.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για συνέχιση της υποτροφίας είναι η προαγωγή του υποψηφίου στο επόμενο έτος

Διάρκεια

Πέντε (5) έτη

Πληροφορίες

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
Διεύθυνση Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
Fax: 210 7721944
http://www.ntua.gr
email: [email protected] | [email protected]
Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη

Παπασταυρίδειος Υποτροφία (β)

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές σχολής του Πολυτεχνείου

Προϋποθέσεις

 • Έχει γεννηθεί στην Τερψιθέα Ναυπακτίας, αλλά δεν αποφοίτησε από το εκεί κρατικό σχολείο. Εάν δεν υπάρχει αυτή η προϋπόθεση, τότε επιλέγεται φοιτητής: α) που κατάγεται είτε από γονείς, είτε από παππούδες από την Τερψιθέα Ναυπακτίας ή β) ο πρώτος κατά σειρά βαθμολογίας μεταξύ των φοιτητών από κάθε σχολή και τμήμα του Ιδρύματος, τα οποία θα εναλλάσσονται περιοδικά ανα έτος.
 • Εισαγωγή στο Πολυτεχνείο με καλή σειρά βαθμολογίας
 • Οικονομικά αδύναμος φοιτητής
 • Ακέραιος χαρακτήρας
 • Ελληνική καταγωγή

Διάρκεια

Ένα (1) έτος

Πληροφορίες

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Στήριξης και Σπουδών
Διεύθυνση Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Ηρ. Πολυτεχνείου 9,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Αθήνα
Τηλ: 210 7721820, 210 7721872, 210 7721091
Fax: 210 7721944
http://www.ntua.gr
email: [email protected] | [email protected]
Πληροφορίες: κα Κων/να Σταματάκη, κα Β. Μπαλαμπάνη

Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό – Κληρονομιά Αλεβιζάτου & Κοντού Ιωάννου

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για πτυχιούχους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Επιλογή με διαγωνισμό
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Πτυχίο με βαθμό «Άριστα»

Διάρκεια: Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμη έτη.

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό – Κληρονομιά Μιχελουδάκη Έλλης

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Επιλογή με διαγωνισμό
 • Άποροι και γενικά οικονομικά ασθενείς φοιτητές
 • Καταγωγή από τον Νομό Ρεθύμνης
 • Μόνιμη κατοικία στην Αθήνα
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούμενο έτος σπουδών
 • Οι πρωτοετείς φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου

Διάρκεια: Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό – Κληρονομιά Ράκου Θεοδώρου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Επιλογή με διαγωνισμό
 • Άποροι φοιτητές
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούμενο έτος σπουδών
 • Οι πρωτοετείς φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου

Διάρκεια: Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό – Κληροδότημα Σφογγόπουλου Ιωάννου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Επιλογή με διαγωνισμό
 • Καταγωγή κατά προτίμηση:
  • από τα 24 χωριά του Πηλίου και
  • από τον Νομό Μαγνησίας
 • Άποροι φοιτητές
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ.φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούμενο έτος σπουδών
 • Οι πρωτοετείς φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου

Διάρκεια: Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό – Κληρονομιά Παπαδάκη Αντωνίου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Επιλογή με διαγωνισμό
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούμενο έτος σπουδών
 • Οι πρωτοετείς φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου

Διάρκεια: Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.