Άρθρα

Βίμπλειο Ίδρυμα

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • καταγωγή από την Β.Ήπειρο, διαφορετικά από την υπόλοιπη Ήπειρο.

Πληροφορίες

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρησης
Τμήμα Κληροδοτημάτων – Περιουσίας
τηλ: 26510 97137
πληροφορίες: κ. Στ. Βλάχος

Κληροδότημα Τσανάκα Ιωάννη

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • άποροι φοιτητές
 • η επίδοση και το ήθος των φοιτητών
 • καταγωγή και μόνιμη κατοικία (κατά προτίμηση) στο Μέτσοβο, στο Ν.Ιωαννίνων, στους υπόλοιπου νομούς της Ηπείρου

Πληροφορίες

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρησης
Τμήμα Κληροδοτημάτων – Περιουσίας
τηλ: 26510 97137
πληροφορίες: κ. Στ. Βλάχος

Κληροδότημα Γκωλέτση Κωνσταντίνου

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • οικονομική αδυναμία
 • καταγωή, κατά προτίμηση, από την Ήπειρο

Πληροφορίες

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρησης
Τμήμα Κληροδοτημάτων – Περιουσίας
τηλ: 26510 97137
πληροφορίες: κ. Στ. Βλάχος

Κληροδότημα Μαυριά Ανθούλας

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

 • οικονομική αδυναμία
 • καταγωγή από τις επαρχίες Πωγωνίου και Κουρέντων, διαφορετικά, σε άλλους Ηπειρώτες φοιτητές

Πληροφορίες

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρησης
Τμήμα Κληροδοτημάτων – Περιουσίας
τηλ: 26510 97137
πληροφορίες: κ. Στ. Βλάχος

Κληροδότημα Αθανασούλα Λίνας (Β)

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της σχολής Θετικών Επιστημών

Προϋποθέσεις

 • απόφοιτος της σχολής Θετικών Επιστημών
 • ο καλύτερος απόφοιτος και σε περίπτωση ισοβαθμίας, αυτός που κατάγεται από την Ήπειρο.

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληροδότημα Κονδύλη Ευάγγελου

Προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα στη Γεωπονία, Ηλεκτρολογία, Μηχανολογία ή άλλο κλάδο των Φυσικών Επιστημών

Προϋποθέσεις

 1. Καταγωγή από την Ήπειρο ή µόνιµη κατοικία στην Ήπειρο
  (περιλαµβάνεται πρωτίστως η Β. Ήπειρος)
 2. Απολυτήριο Λυκείου µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
 3. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι και να φοιτούν στην οικεία Σχολή
 4. Με επιλογή βάσει των μορίων εισαγωγής

Διάρκεια

Ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης.


Πληροφορίες

ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση Περιουσίας-Υποτροφίες
Σόλωνος 84- 5ος όροφος
Τηλ: +30 210 3664736 fax: +30 210 3664723
http://www.academyofathens.gr
e-mail: elarmeni@academyofathens.gr
Πληρ: κα Ελένη-Μαρία Αρμένη.