Άρθρα

Λυμπεροπούλειο Ίδρυμα “ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ”

Υποτροφία Ιδρύματος Ιακώβου Κοντοβράκη

Φορέας Παροχής
Ίδρυμα “Κοντοβράκη Ιάκωβου”

Χαρακτηρισμός
Εσωτερικού

Επίπεδο Πτυχίου
Πτυχίο

Πληροφορίες
Γραμματεία Ιδρύματος Νικηταρά 37, 1ος όροφος Γραφείο Δημ.Παπανικολάου Υπεύθυνη κα Παναγιώτα Σκίκου

Σημειώσεις
Η υποτροφία απευθύνεται σε νέους, καταγόμενους από Επαρχία Άργους, απόρους και ευδοκίμου φοιτήσεως σπουδαστές,για σπουδές:
– Στην Ιερατική Σχολή ή Θεολογική Σχολή των εν Ελλάδι Πανεπιστημίων.
– Στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και
– Σε οποιαδήποτε άλλη Μέση, Ανωτέρα ή Ανωτάτη Σχολή που λειτουργεί στην Ελλάδα, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σπουδαστές των ανωτέρω α και β κατηγοριών ή και αν υπάρχουν επαρκούν τα έσοδα του Ιδρύματος, προτιμωμένων πάντοτε των ορφανών απόρων σπουδαστών αμφοτέρων των φυλών.
12 θέσεις των επιλεγόμενων υποτρόφων.

Παροχές
Χρηματικό Ποσό
250,00 ευρώ/μήνα

Απαιτούμενα
Επίπεδο Πτυχίου
Προπτυχιακούς

Δικαιολογητικά

1) Αίτηση δια της οποίας θα υποβάλλονται άπαντα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
2) Πιστοποιητικό της Σχολής εις την οποία είναι εγεγραμμένος και από το οποίο να φαίνεται το έτος της εγγραφής του και το έτος της φοιτήσεώς του.
3) Αποδεικτικό σπουδών του προηγούμενου έτους για να ελεγθεί το ευδόκιμον της φοιτήσεώς του. Το ευδόκιμο της φοίτησης νοείται η βαθμολογία να είναι τουλάχιστον “λίαν καλώς”
4) Πιστοποιητικό αποδεικνύον την καταγωγή του εκ της Επαρχίας Άργους ήτοι πιστοποιητικό εγγραφής στα Δημοτολόγια Δήμου της Επαρχίας Άργους ενός τουλάχιστον εκ των δύο γονέων του με την προϋπόθεση ότι η εγγραφή αυτή θα γίνει προ 10ετίας τουλάχιστον.
5) Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως.
6) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
7) Πιστοποιητικό Οικονομικής Αδυναμίας (εκκαθαριστικό σημείωμα της δήλωσης φόρου εισοδήματος, των γονέων του το ποσό του οποίου να μην υπερβαίνει 20.543 Ευρώ).
8) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1589/86 ότι δεν λαμβάνει άλλο βοήθημα δια τας αυτάς σπουδάς από άλλο φορέα.
9) Επί ορφανών υποψηφίων υποτρόφων ληξιαρχική πράξη θανάτου πατρός ή μητρός.

Κληροδότημα Σαμαρά Στυλιανού

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της Ιατρικής (σε θεωτικούς κλάδους) και της Θεολογικής σχολής (σε ειδικό κλάδο της θεολογίας)

Προϋποθέσεις

 • άρρενες φοιτητές
 • οικονομική αδυναμία
 • καταγωή από την Μακεδονία, με προτίμηση από την Αδριανή Δράμας

Πληροφορίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Κληροδοτημάτων
2ος Όροφος κτιρίου Κ.Καραθεοδωρή,
54124 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 995213-14
fax: 2310 995211
email: thtsiput@ad.auth.gr
Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Τσιουτσιουνάρα

Κληρονομιά Μωραΐτη Βασιλικής

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε πτυχιούχους της Θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Προϋποθέσεις

 • Επιλογή με διαγωνισμό
 • Πτυχίο με βαθμό, τουλάχιστον, “Λίαν Καλώς”
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή ή αναβολή μέχρι τέλους των σπουδών τους.

Διάρκεια

Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμα έτη.

Πληροφορίες

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γενική Διεύθυνση Περιουσίας και Οικονομικών
Διεύθυνση Κληροδοτημάτων
Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων
Χρ. Λαδά 6, Αθήνα
Τηλ: 210 3689131-4

Κληρονομιά Μωραΐτη Βασιλικής

Τομείς Σπουδών

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε πτυχιούχους της Θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Προϋποθέσεις

 • Επιλογή με διαγωνισμό
 • Πτυχίο με βαθμό, τουλάχιστον, “Λίαν Καλώς”
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή ή αναβολή μέχρι τέλους των σπουδών τους.

Διάρκεια

Δύο (2) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμα έτη.

Πληροφορίες

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γενική Διεύθυνση Περιουσίας και Οικονομικών
Διεύθυνση Κληροδοτημάτων
Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων
Χρ. Λαδά 6, Αθήνα
Τηλ: 210 3689131-4

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για πρωτοετείς φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων των ΑΕΙ της χώρας – Κληρονομιά Μανούση Θεόδωρου

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για πρωτοετείς φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων των ΑΕΙ της χώρας, κατά προτίμηση, της Φιλολογίας και Θεολογίας

 • Καταγωγή από τη Σιάτιστα του Νομού Κοζάνης, κατά προτίμηση
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Βαθμός εισαγωγής στα ΑΕΙ (μόρια)

Διάρκεια: Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Θεολογικής Σχολής – Κληρονομιά Μαντζούνη Αικατερίνης

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Επιλογή με διαγωνισμό
 • Πρώην υπότροφοι του κληροδοτήματος (ως μαθητές Λυκείου)
 • Καταγωγή από τη Γορτυνία
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούμενο έτος σπουδών
 • Οι πρωτοετείς φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου

Διάρκεια: Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για την Θεολογική Σχολή – Κληρονομιά Λειβαδά Μιχαήλ

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Επιλογή με διαγωνισμό
 • Άποροι φοιτητές
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούμενο έτος σπουδών
 • Οι πρωτοετείς φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου

Διάρκεια: Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.

Κληρονομιά Φιλιππίδη Συνεσίου

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό σε φοιτητές της Θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Προϋποθέσεις

 • Επιλογή με διαγωνισμό
 • Προτιμώνται οι καταγόμενοι από την Τήνο, Θήβα, Λειβαδιά και Πειραιά
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, “Λίαν Καλώς” στο προηγούμενο έτος σπουδών
 • Οι πρωτοετείς φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, “Λίαν Καλώς” στο απολυτήριο λυκείου

Διάρκεια

Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτροφιών

Πληροφορίες

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γενική Διεύθυνση Περιουσίας και Οικονομικών
Διεύθυνση Κληροδοτημάτων
Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων
Χρ. Λαδά 6, Αθήνα
Τηλ: 210 3689131-4

Προπτυχιακές σπουδές Θεολογικής Σχολής – Έπαθλον Αναστασίου Διομήδου Κυριακού

Προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Επιλογή με διαγωνσμό
 • Ηλικία έως 36 ετών
 • Οι δευτεροετείς, τριτοετείς κλπ. φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο προηγούμενο έτος σπουδών
 • Οι πρωτοετείς φοιτητές με βαθμό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς» στο απολυτήριο Λυκείου

Διάρκεια: Μέχρι το τέλος των κανονικών σπουδών των υποτρόφων.