Άρθρα

Βίμπλειο Ίδρυμα

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

  • καταγωγή από την Β.Ήπειρο, διαφορετικά από την υπόλοιπη Ήπειρο.

Πληροφορίες

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρησης
Τμήμα Κληροδοτημάτων – Περιουσίας
τηλ: 26510 97137
πληροφορίες: κ. Στ. Βλάχος

Κληροδότημα Βιμπλή Βιολέττας

Τομείς Σπουδών

Προπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές του Πανεπιστημίου

Προϋποθέσεις

  • άποροι φοιτητές
  • καταγωγή από την πόλη των Ιωαννίνων και την περιφέρεια Κορυτσάς Β.Ηπείρου ή από την Β.Ήπειρο ή από την Ήπειρο γενικά, εάν δεν υπάρχουν φοιτητές.

Πληροφορίες

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρησης
Τμήμα Κληροδοτημάτων – Περιουσίας
τηλ: 26510 97137
πληροφορίες: κ. Στ. Βλάχος

Κληροδότημα Κονδύλη Ευάγγελου

Προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα στη Γεωπονία, Ηλεκτρολογία, Μηχανολογία ή άλλο κλάδο των Φυσικών Επιστημών

Προϋποθέσεις

  1. Καταγωγή από την Ήπειρο ή µόνιµη κατοικία στην Ήπειρο
    (περιλαµβάνεται πρωτίστως η Β. Ήπειρος)
  2. Απολυτήριο Λυκείου µε βαθµό, τουλάχιστον, «Λίαν Καλώς»
  3. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι και να φοιτούν στην οικεία Σχολή
  4. Με επιλογή βάσει των μορίων εισαγωγής

Διάρκεια

Ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης.


Πληροφορίες

ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση Περιουσίας-Υποτροφίες
Σόλωνος 84- 5ος όροφος
Τηλ: +30 210 3664736 fax: +30 210 3664723
http://www.academyofathens.gr
e-mail: elarmeni@academyofathens.gr
Πληρ: κα Ελένη-Μαρία Αρμένη.