Γενικά

Οι παρακάτω όροι χρήσης έχουν συνταχθεί από τον ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου και ορίζουν τη σχέση επισκεπτών και χρηστών του ypotrofies.gr («δικτυακός τόπος”) με το δικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε το δικτυακό τόπο. Εφόσον χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του.

Ο δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως , διαβάζετε τους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων οποτεδήποτε επισκέπτεστε το δικτυακό τόπο.

Όροι Χρήσης

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, διανεμηθεί, αναδημοσιευθεί σε καμία μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου.
Επιτρέπεται η εκτύπωση και ηλεκτρονική αποθήκευση περιεχομένου του δικτυακού τόπου για προσωπική και ιδιωτική χρήση, αλλα σε καμία περίπτωση για εμπορική εκμετάλλευση.

Αποποίηση Ευθύνης

Το πληροφοριακό και διαφημιστικό υλικό του δικτυακού τόπου είναι μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς. Το υλικό του δικτυακού τόπου σε καμία περίπτωση δε συνιστά συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη και ο χρήστης του δικτυακού τόπου δεν πρέπει να παίρνει αποφάσεις βασιζόμενος στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. Ο δικτυακός τόπος ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία η απώλεια υποστεί κάποιος χρήστης λόγω πληροφοριών που βρήκε στο δικτυακό τόπο. Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου δύναται να παρέχεται από τρίτους, και η εγκυρότητά του δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί.

Ο δικτυακός τόπος δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που προβάλλονται σε αυτόν. Σε καμία περίπτωση δε θα δεχτούμε ευθύνη για την περιγραφή μιας υποτροφίας, ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από την χρήση ή μη αυτής.

Μολονότι το ypotrofies.gr έχει λάβει όλα τα προσήκοντα μέτρα ώστε η πρόσβαση και χρήση του site της να είναι ασφαλής για το σύστημα των χρηστών, δεν εγγυάται ότι το site του ή ο παροχέας φιλοξενίας αυτού (server) θα είναι απαλλαγμένοι από κάθε είδους κακόβουλο λογισμικό (π.χ. ιοί κλπ) ή κακόβουλες παρεμβάσεις τρίτων ή ότι αδιάκοπτα θα βρίσκονται σε λειτουργία και εκ του λόγου τούτου δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων που θα οφείλεται στη χρήση του. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας του συστήματος του, φέροντας την αποκλειστική ευθύνη για αυτό.

Οι σελίδες του δικτυακού τόπου μπορεί να έχουν τεχνικά προβλήματα ή τυπογραφικά λαθη. Οι πληροφορίες του δικτυακού τόπου μπορεί να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή και να είναι μη επίκαιρες ή μη σωστές κατά καιρούς. Ο δικτυακός τόπος δεν έχει καμία υποχρέωση να έχει επίκαιρες και ισχύουσες πληροφορίες ανα πάσα στιγμή.
Συνεπώς, οι επισκέπτες του ypotrofies.gr χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

Υλικό τρίτων και διαφημίσεις

Ο δικτυακός τόπος περιέχει υλικό που υποβάλλεται από τρίτους. Ο δικτυακός τόπος αποποιείται κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε μη σύννομη προβολή προκύψει από παράλειψη, λάθος, ανακρίβεια σε υλικό που παρέχεται από τρίτους. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης εμπλακεί σε εμπορική συναλλαγή με διαφημιζόμενο ή τρίτο αντισυμβαλλόμενο μέλος, τότε η εμπορική συναλλαγή αυτή θα διέπεται από τους όρους συναλλαγών του αντισυμβαλλόμενου μέλους και όχι του δικτυακού τόπου.
Ο δικτυακός τόπος περιλαμβάνει συνδέσεις (Links, hyperlinks κλπ) με άλλους δικτυακούς τόπους, το περιεχόμενο των οποίων δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί και ο δικτυακός τόπος ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων.
Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το ypotrofies.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Υλικό που υποβάλλετε στον δικτυακό τόπο

Υποβάλλοντας οποιοδήποτε υλικό στο δικτυακό τόπο, δίνετε αυτόματα στο δικτυακό τόπο το δικαίωμα και άδεια να προβάλλει, δημοσιεύσει, μεταφράσει, αναπαράγει αυτό το υλικό ή μέρος του σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, με οποιαδήποτε τεχνολογία. Αναγνωρίζετε ταυτόχρονα ότι ο δικτυακός τόπος δεν έχει καμία υποχρέωση να προβάλλει ή δημοσιεύσει το υλικό που υποβάλλετε.

Υποχρεώσεις χρηστών

Ο χρήστης υποχρεούται όπως συμμορφώνεται με την κείμενη Ελληνική, Ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία και ιδίως αυτήν που αφορά στις τηλεπικοινωνίες, απέχοντας από κάθε παράνομη, αθέμιτη, ανήθικη ή καταχρηστική χρήση του site ή παρενόχληση της λειτουργίας αυτού.

Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να αποκτά μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο σύνολο ή σε τμήματα του παρόντος site με οποιοδήποτε παράνομο ή αθέμιτο τρόπο (π.χ. hacking), άλλως θα υποστεί τις συνέπειες που ο νόμος ορίζει.

Απαγορεύεται ρητώς η εκμετάλλευση του παρόντος site για σκοπούς παράνομους, ανήθικους, αθέμιτους και καταχρηστικούς. Διευκρινίζεται ρητώς ότι η IP address του χρήστη που προβαίνει σε αναρτήσεις θα είναι στη διάθεση των αρμόδιων Αρχών σε περίπτωση που αυτή ζητηθεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ειδικότερα απαγορεύεται ρητώς η μετάδοση, διανομή, διάδοση, τοποθέτηση, παρουσίαση, «φόρτωση» (upload) κλπ, αναρτήσεων με περιεχόμενο κακόβουλο, υβριστικό, προσβλητικό, πορνογραφικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, άσεμνο και εν γένει υλικό που θίγει τα εκ της κείμενης νομοθεσίας προβλεπόμενα δικαιώματα του καταναλωτικού κοινού, των λοιπών χρηστών και του παρόντος site και ιδίως αυτά που αφορούν στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τιμής και υπόληψης, της ιδιωτικής ζωής, της ανηλικότητας και της επαγγελματικής φήμης.

Απαγορεύεται ρητώς κάθε ενέργεια του χρήστη που αποσκοπεί στην απειλή, ή παρενόχληση τρίτων, δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων και στοιχείων τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων και εν γένει η χρήση του site για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους αυτός δημιουργήθηκε και λειτουργεί.

Σε κάθε περίπτωση το ypotrofies.gr διατηρεί το δικαίωμα χωρίς ωστόσο να αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαγράψει ή να αποφύγει τη δημοσίευση αναρτήσεων χρήστη, ο οποίος παραβιάζει ή ενδέχεται να παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης ή την κείμενη νομοθεσία.

Νομοθεσία

Οι ανωτέρω όροι χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας & λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων

Το περιεχόμενο του παρόντος site, συμπεριλαμβανομένων ιδίως του λογισμικού, των δεδομένων, των προγραμμάτων, των απεικονίσεων, των κειμένων, των γραφικών, των παρεχόμενων υπηρεσιών, και εν γένει κάθε είδους αρχείου καθώς και των διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, εμπορικών επωνυμιών και σημάτων, ανήκει στην αποκλειστική ιδιοκτησία του ypotrofies.gr και προστατεύεται από την Ελληνική, Κοινοτική και διεθνή νομοθεσία, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων, οι οποίοι και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για αυτά, αποκλειόμενης ρητώς κάθε ευθύνης του.

Συνεπεία των ανωτέρω, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αντιγραφή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, μετάδοση, διανομή, εκτέλεση, έκδοση, φόρτωση (άλλως γνωστόν ως download), πώληση, μετάφραση, τροποποίηση το ypotrofies.gr χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση και συναίνεση των διαχειριστών – ιδιοκτητών του.

Προστασία ανηλίκων

Η ιστοσελίδα ypotrofies.gr απευθύνεται αποκλειστικά σε ενηλίκους, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και με μόνη τη χρήση του, εγγυάστε ότι πληροίτε την εν λόγω προϋπόθεση. Ωστόσο, λόγω της συχνότατης χρήσης του Διαδικτύου από ανηλίκους και μολονότι έχουν ληφθεί τα κατά το δυνατόν προσήκοντα μέτρα για την προστασία τους, εφιστά την προσοχή των γονέων, τους οποίους και προειδοποιεί, παροτρύνει και συμβουλεύει να φροντίζουν ώστε τα ανήλικα τέκνα τους να μην έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και δη στο παρόν site χωρίς την απαιτούμενη καθοδήγηση και επίβλεψη, καθώς ενδέχεται να συναντήσουν περιεχόμενο ακατάλληλο για αυτά. Εάν παρ’ όλα αυτά ανήλικοι επισκεφτούν το site, το ypotrofies.gr δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη.

Εφαρμοστέο δίκαιο – παρέκταση αρμοδιότητας

Η παρούσα σύμβαση χρήσης ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και τους κανόνες της καλής πίστης καθώς και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

Αποκλειστικώς αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση διαφορών που τυχόν προκύψουν από τη χρήση του παρόντος site, και δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτών, καθίστανται τα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών κάτι που αποδέχεται ο επισκέπτης, χρήστης ή αποδέκτης των υπηρεσιών.

Συμφωνία

Οι παραπάνω όροι χρήσης αποτελούν τη συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου και των χρηστών αυτού.

Τροποποίηση όρων

Το ypotrofies.gr δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους και το περιεχόμενο του site του χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Ο χρήστης οφείλει να ελέγχει για τυχόν τροποποιήσεις για τις οποίες θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση σε εμφανές σημείο του site. Οι τροποποιήσεις αυτές, εφόσον ο χρήστης εξακολουθεί να κάνει χρήση του site ή των υπηρεσιών αυτής, τεκμαίρεται ότι έχουν ληφθεί υπόψη και έχουν γίνει αποδεκτές από το χρήστη. Οι τροποποιήσεις θα αφορούν μόνο το συγκεκριμένο τμήμα το οποίο κάθε φορά τροποποιείται, οι δε λοιποί όροι χρήσης παραμένουν και ισχύουν ως έχουν, αποτελώντας ομού μετά των τροποποιήσεων το ενιαίο σύνολο των Γενικών Όρων Χρήσης του παρόντος site.

Καμία τροποποίηση των ανωτέρω όρων δε θα λαμβάνεται υπόψη εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως.

Απορίες

Αν έχετε κάποια απορία ή χρειάζεστε κάποια διευκρίνιση για οτιδήποτε από τα παραπάνω στείλτε μας ένα email στη διεύθυνση [email protected]